Souhlas se zpracováním osobních údajů

Správce

udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že společnost Truhlářství Miroslav Sláma, se sídlem Dolní 37, 691 03, Rakvice, zapsaná pod IČ: 48876364 do živnostenského rejstříku (dále jen správce), bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle podmínek uvedených níže.

Jaký je rozsah a účel zpracování?

Správce zpracovává Vaše osobní údaje v podobě v jaké byly dobrovolně poskytnuty, tedy prostřednictvím telefonu, e-mailem, osobně anebo vyplněním kontaktního formuláře. Správce zpracovává Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefon, adresu bydliště, název společnosti, sídlo společnosti. Účelem zpracování je vyřízení poptávky a přímý marketing.

Právní základ zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s GDPR - General Data Protection Regulation, neboli Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - dále jen GDPR.

Jaký je doba zpracování?

Osobní údaje budou zpracovávány v takovém rozsahu, aby nabyly splnění povinností, které vyplývají z obecně právních předpisů. Poskytnuté osobní údaje bude správce zpracovávat po dobu 10 let, pokud nebude souhlas o poskytnutí z Vaší strany odvolán.

Jak odvolat souhlas?

Dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, stačí zaslat e-mail na adresu: slama@tmsrakvice.cz. Při odvolání souhlasu není porušena zákonnost zpracování, jelikož vycházela ze souhlasu, který byl udělen před odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů na základě právních předpisů, jedná se především o zpracovávání smluv a dalších právních povinnosti vyplývajících z platných právních předpisů.

Kdo má přístup k údajům?

K osobním údajům má přístup správce, zaměstnanci a zpracovatelé, kteří splňují veškeré požadavky GPDR. Zpracovateli jsou myšlení IT správci a marketingový poradci. Tito zpracovatelé mají přístup k Vašim údajům pouze po nezbytně nutnou dobu a nezbytně nutné rozsahu. Dále jsme povinni za přesně definovaných podmínek poskytnout osobní údaje orgánů veřejné správy, policii ČR či dalším jiným orgánům, které řeší trestnou činnost.

Jaká jsou vaše práva

·        právo na informace o zpracování,

·        právo osobní údaje opravit, doplnit či vymazat,

·        právo odvolat svůj souhlas se zpracováním,

·        právo na omezení zpracování,

·        právo vznést námitku proti zpracování údajů,

·        právo podat stížnost na ÚOOÚ,

·        právo požadovat přenositelnost údajů,

·        právo na přístup k osobním údajům,

·        právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů,

·        právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a

·        další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

·        nezbytné informace jsou poskytnuty zde, pokud nenaleznete, co hledáte neváhejte se na nás obrátit na: slama@tmsrakvice.cz.